.............."Až se jednou, na úplném konci života, bude promítat film, nechť je na co se dívat!"

Elf

6. prosince 2006 v 9:27 | Mart Eslem |  K zamyšlení
Chtěl bych být Elfem. Aspoň na chvíli. Chtěl bych být Elfem, abych tam mohl stát před dvěma tisíci lety. Chtěl bych tam být, abych věděl, jak to doopravdy bylo. Jak to bylo tenkrát v Jeruzalémě na vršku Golgota. Žil Ježíš Nazaretský? Připusťme, že ano. Jsem tomu ochoten i uvěřit. Ale ty bláboly kolem? Nezlobte se na mne, tomu nejsem ochoten věřit.
Byl jsem v Jeruzalémě. Ještě dříve nežli tam, jsem byl i v Římě. A ani na jednom z těch míst jsem se nemohl zbavit silného dojmu smyšlené frašky. Vždyť nás nutí slepě věřit něčemu, o čemž není jeden jediný důkaz. Bylo to vůbec před dvěma tisíci lety? Kdo to může vůbec v dnešní době seriozně říci? Řeknete si, bible mluví jasně. Ovšem kdo ji vlastně sepsal? Zloděj nebo mnich? A kdy? Na základě čeho? Bylo čerpáno z úst pamětníků nebo se prostě sepsalo pár povídaček? Myslím, že staletí tupých poslušných stád oveček jsou v nenávratnu. Tak jak to vlastně je? Jak to bylo? Co Vatikán tají?
Proč by vlastně Ježíš měl chtít, aby se žilo podle přikázání? Nikdo přeci nemá právo říkat ostatním, jak mají žít. Může radit, ale ne přikazovat. Buď půjdeš s námi a bude vše v pořádku nebo půjdeš proti nám a bude zle! Čím se tedy církev liší od Hitlera či Stalina? Ničím! Je to stejná verbež jako fašisté a komunisté. Podobných band je více, ovšem ty mne nikdy nenutili sklonit hlavu a splynout se srpem a kladivem v ruce v jejich davu. Pouze rudí či bílí s křížem na krku.
A já nechci tupě zírat z davu. Chci znát pravdu. I kvůli svým dětem, aby nemuseli žít uprostřed bojácného stáda. Chci, aby vyrůstali jako majáky, hrdě odolávající přesile příboje. Chci vědět pravdu, protože věřím, že Ježíš musel být chlap jako každý jiný. Měl rád svou rodinu, své přátele. Možná se na tehdejší zvyklosti vymykal i nevšedním sociálním cítěním a porozuměním k problémům svých krajanů a své doby. Tomu všemu jsem ochoten uvěřit. Ovšem nevěřím, že neměl rád ženy. Raději úplně opomiňme variantu, ve které by byl gay.
Věřím, že je rád měl a že se jako každý normální muž oddával i sexu. Proč by měl chlap v nejlepších letech, zvláště v době, kdy znásilnění ženy nebylo snad ani považováno za zločin, hlásat sexuální abstinenci? K čemu v církvi tato abstinence vede? Úchylní dobytci skrývající se pod kněžskou sutanou mají plná ústa řečí o lásce, porozumění a soucitu. Pak jdou a znásilní třináctileté dítě. A takovéto organizaci mám důvěřovat? To po mě nikdo, pokud má alespoň trochu zdravého rozumu, nemůže požadovat!
Neříkám, že všichni jsou výhradně špatní. To ne, v církvi je spousta vynikajících lidí. Těch dobrých bude snad i většina. Chyba je v tom dogmatickém systému. A přitom by stačilo tak málo…. Slůvko nesmíš zaměnit za můžeš.
A přetvářka by byla rázem ta tam. Proč by řádová sestra či ctihodný otec nemohli mít svůj manželský protějšek? Copak by to škodilo výkonu jejich povolání? Jak myslím, že spíše naopak.
Otazníků je kolem Církve celá spousta. Proč Ježíš žil jako žebrák a Papež žije ve zlaté kleci? Jednou se na to už jeden muž zeptal. Byl to Čech a jmenoval se Jan. Upálili ho. Dodnes se za to Vatikán neomluvil. Asi ví proč….. Aby si trošku ulehčil na svědomí, prohlásil našeho Jana Husa za svatého. Zajímavý tah, odměnit někoho, kdo o vás veřejně hlásá, jaká jste verbež a sebranka.
Co bychom se na pány kardinály zlobili. Vždyť jim jde lidově řečeno o slušná koryta. Moc a majetek, to je alfa a omega Vatikánu. Snůška lží, podvodů a zatmívání mysli milionů ne-li miliard lidí. Bez svých oveček by totiž nebyli ničím. A toho jsou si vědomi, proto budou stále zarytě mlčet a mlžit, dokud to půjde. Snad jednou pravda o největším podvodu v dějinách lidstva vyjde najevo. Asi se toho však s největší pravděpodobností ani nedožiju.
Proto bych si přál být Elfem. Abych tam mohl stát. Opravdu před dvěma tisíci lety?
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Albert Albert Albert Albert | 6. prosince 2006 v 10:39 | Reagovat

je tomu pár let, co jsem si pro sebe dělal takovou malinkou statistiku důvodů vypovězení válek... kromě obligátního mocenského zájmu je největší pohnutkou vyhlášení války svému nepříteli z náboženských důvodů. Stejně jako Hitler zabíjel židy a cikány, protože se mu nelíbil jejich původ, majetkové poměry a barva pleti, vyhlásí válku jedna náboženská větev druhé, přičemž obě klidně osidlují území jednoho státu. Pokud je něco zlého na naší planetě, je to dogmatický přístup pobožných hodnostářů ke své církvi. Jestli jsou to katolíci nebo muslimové je úplně jedno. Pokud máš potřebu věřit ve svého Boha, tak si v něj věř, ale nevnucuj svou víru i ostatním lidem. Tohle je hodně složité téma a já mám takový neodbytný pocit, že krev, dosud prolitá kvůli Allahovi nebo Ježíšovi, nebude jedinou... Ještě miliony lidí zemřou, než si Svět uvědomí (a já v to pevně doufám), že tudy cesta nevede

2 Mart Eslem Mart Eslem | 6. prosince 2006 v 11:25 | Reagovat

Nemám k tvým slovům co dodat.............mohu jen mlčky souhlasit...

3 Jirka Svoboda Jirka Svoboda | E-mail | 29. července 2007 v 22:31 | Reagovat

Ahoj cestovateli, gratuluji Ti k zajímavému blogu. Rád bych přispěl názorem takříkajíc z jiného pole argumentů. Zdůrazňuji, že nejsem členem žádné církve, ale v Boha věřím a považuji se za křesťana. V článku jsi “nakousl” mnoho otázek, na které se nedá stručně odpovědět, avšak blog stručnost vyžaduje. Já nemohu existenci Boha exaktními metodami dokázat. Ovšem ani ateista není schopen exaktními metodami dokázat, že Bůh neexistuje. Takže nám nezbývá nic jiného, než svému názoru VĚŘIT. Každý člověk prostě musí něčemu věřit – třeba v to, že Bůh neexistuje. To je ale důležitý argument svědčící pro existenci transcendentního Tvůrce vesmíru. Pak je tu např. fyzikální antropický princip, teze informační teorie a další soubory argumentů, které se sem bohužel nevejdou. Podle Bible nás Bůh stvořil jako svůj obraz – tedy jako svobodné bytosti nadané schopností tvořit. Lidé bohužel často vnímají Boha tak, jak jim ho prezentují různé církve, což je představa často velice vzdálená biblickému podání. Kristus nebyl žebrák, dnes bychom řekli, že byl příslušníkem střední třídy. Zcela nepochybně žil (zaznamenali ho jeho současníci – Tacitus, Suetonius, Josefus Flavius aj.) a mohl se jistě milovat s mnoha ženami, ale proč by se potom nechal pro své ideály partnerské věrnosti a lásky umučit na kříži? Proč by hlásal něco, za co byl sice ochoten položit život, ale nebyl schopen to dodržovat? Kdyby založil rodinu, riskoval by navíc její utrpení. Jeho žena by byla ženou popraveného atd. Ježíš zcela určitě chtěl, aby lidé žili podle přikázání, protože vedou k pozitivnímu rozvoji společnosti. Např. Listina základních lidských práv a svobod je postavena na židokřesťanských principech. Rozporu církevního učení s Biblí si byla vědoma řada lidí, ale jen málo z nich bylo ochotno za nápravu těchto poměrů položil život. Jan Hus to udělal. Spolu s Lutherem a dalšími učenci se stal duchovním otcem moderních demokracií a principů společenské solidarity. Pro mne je zásadní to, že Jan Hus byl jedním z nejvzdělanějších lidí své doby a měl dost informací k tomu, aby se mohl stát ateistou. Ale bylo to právě naopak. Nabytými vědomostmi získal přesvědčení, že Bůh je nejvyšší a absolutně pozitivní autoritou vesmíru a za tuto víru dokázal položit život. Svou víru si udržel, i když mu kat každý den vykloubil ruce i nohy. Za svatého Hus prohlášen nikdy nebyl. Papež Jan Pavel II. pouze vyjádřil politování nad jeho smrtí. Ale to nevadí, protože papežů bylo mnoho a nepamatuje si je skoro nikdo, stejně jako se málokdo vyzná v seznamech svatých, ale Husovy myšlenky překonaly hranice zemí i čas. Existuje mnoho obyčejných lidí i bezpříkladně geniálních vědců, kteří Boha odmítají nebo v něj věří. Víra v Boha tedy nezávisí na vývoji poznání, ale pouze na osobním rozhodnutí každého člověka. O tom je celá Bible, kterou psalo mnoho různých lidí několika jazyky a dlouhá staletí. Někteří vládci ji chtěli zničit, někteří papeži ji dokonce zakazovali číst. Mnoho papežů se dostalo na “svatý” stolec vraždou svého předchůdce. Králové a papeži jsou mrtvi, ale Bible je nejrozšířenější knihou světa. V Novém zákoně, v Prvním listu Janově, ve verších 4,12 se praví: “Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.” Přeji Ti mnoho dalších fantastických zážitků na Tvých pozoruhodných cestách a pokud Tě to neurazí, tak ať Tě na nich provází Bůh. Zdraví Tě bývalý spolužák z ekonomky Jirka Svoboda.

4 Mart Eslem Mart Eslem | 30. července 2007 v 13:56 | Reagovat

Já nemám problém s bohem a s tím, že mě na mých cestách doprovází. Někdo nade mnou určitě držím ochrannou ruku, když si vymýšlím tolik pro většinu lidí blbostí.

Ovšem cirkev a bible je totéž co komunisté a kapitál nebo co fašisté a "můj boj" (neumím to napsat německy :-D) a za tím si budu vždy stát.

Zneužili Ježíše ke sprosté propagandě svým vlastních nízkých a nečistých zájmů. Je to banda pokrytců a jejich papež je z nich ten největší...

Plně s tebou ovšem souhlasím, že každý potřebujeme v něco věřit, abychom dali životu smysl. Proto věřím sám v sebe, protože něco nevysvětlitelného a nadpozemského je v každém z nás (ať to nazýváme bohem či jakkoli jinak).

Tvé názoru si vážím, jako názoru každého člověka. Nesnáším však když se podobné bandy jako církve, komunisté, fašistě či jiní fanatici snaží své názory vnucovat ostatním s cílem dělat z nich poslušné stádo tupců...

5 Elšenka Baronová Elšenka Baronová | 12. května 2008 v 16:28 | Reagovat

Já tedy v Boha věřím a už několikrát mi dokázal ,že existuje ,ale máš pravdu ,že někteří křestané se nechovají tak jak by měli...Každý má svůj názor na Boha.Přeji ti ,ale ze srdce abys měl příležitost Boha poznat blíže a uvěřit v Něj.

                                              Eliška Baronová

P.S.:Blahoslaveni ti kteří neviděli a přesto uvěřili.

Omlouvám se těm kteří tento verš znají, možná to mám napsané špatně,nemohla jsem ten verš najít v bibli :-(

6 Mart Eslem Mart Eslem | 14. května 2008 v 18:33 | Reagovat

Tento článek jsem psal již před pár lety. Loni v prosinci jsem měl možnost během plavby na Drakeově průlivu poznat, že opravdu je. Pokud by neřídil naše kroky, tak jsem tam jistě zahynul...

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama